Het huidige Nederlandse drugsbeleid werkt niet. Het kost enorm veel geld, terwijl drugs goedkoper en makkelijker te krijgen zijn dan ooit. Ondertussen worden zorgen over het beleid genegeerd en houdt symboolpolitiek echte oplossingen tegen. Stop deze drugsparanoia. Start beter drugsbeleid.

Petitie

gericht aan de tweede kamer

Wij

Nederlanders die een dialoog willen aangaan over drugs en drugsgebruik op basis van feiten.

Constateren

  • Dat het huidige drugsbeleid niet werkt. Elk jaar besteden we 4,5 miljard euro aan drugsbestrijding, terwijl drugs makkelijker verkrijgbaar en goedkoper zijn dan ooit.
  • Dat jaarlijks 1,5 miljoen Nederlanders drugs gebruiken zonder controle op de productie, de herkomst, de samenstelling of de kwaliteit van drugs. 
  • Dat de stem van een grote groep gebruikers, die bewust kiest voor recreatieve drugs, niet serieus wordt genomen.
  • Dat de huidige regering aanstuurt op een algeheel drugsverbod, ondanks alle kritiek.
  • Dat op dit moment morele oordelen over drugs een realistische, open dialoog over beter drugsbeleid tegenhouden.

En verzoeken

De Tweede Kamer om zonder vooroordelen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en in overleg met betrokken organisaties, experts en gebruikers, na te denken over een nieuw drugsbeleid dat de minste gevaren oplevert voor de volksgezondheid, de kosten van drugshandhaving beteugelt en recht doet aan de keuzevrijheid van mensen.

Start beter drugsbeleid

Start Beter Drugsbeleid