Het huidige drugsbeleid werkt niet. Het kost bakken met geld, terwijl drugs goedkoper en makkelijker te krijgen zijn dan ooit. Ondertussen is er geen voorlichting, worden zorgen over het beleid genegeerd en houdt symboolpolitiek echte oplossingen tegen. Stop deze drugsparanoia. Start beter drugsbeleid.

Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van de website Start Beter Drugsbeleid van Stichting Beter Beleid is het in sommige gevallen nodig om jouw persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Stichting Beter Beleid hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacystatement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website startbeterdrugsbeleid.nl van Stichting Beter Beleid.

Welke persoonsgegevens gebruikt Start Beter Drugsbeleid?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en eventueel jouw filmpjes, maar ook digitale gegevens als ip-adressen en mobiele telefoon id’s.

Start Beter Drugsbeleid verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: Dit zijn de gegevens die jij hebt ingevuld om de petitie te ondertekenen,  jouw naam en e-mailadres.
  • Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over jouw bezoek aan de website via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden en kunnen wij het gebruik van de website meten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het bezoeken van onze website. 
  • Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel-identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.
  • Gebruiksgegevens: Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s die zijn bezocht.


Voor welke doelen verwerkt Start Beter Drugsbeleid persoonsgegevens?

De gegevens wordt alleen gebruikt om aan te geven dat jij het eens bent met de petitie. Als de petitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, staat jouw naam daarbij. Je e-mailadres wordt daarbij niet vermeld.

Contactformulier

Het contactformulier op deze website maakt het makkelijk om ons een bericht te sturen. Je naam en e-mailadres worden daarbij bij ons bekend. Daar doen wij niets mee, anders dan deze gebruiken om met jou in contact te komen over het onderwerp waarom je contact met ons hebt gezocht

Start Beter Drugsbeleid op sociale media

Start Beter Drugsbeleid heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter en Instagram. Je kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. Start Beter Drugsbeleid verwerkt algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van de website te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt Start Beter Drugsbeleid jou graag op de hoogte. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook, Twitter en Instagram. 

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Ook worden er zo min mogelijk persoonsgegevens uitgevraagd.

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het aanbieden van de petitie. Deze persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

  • Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
    Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Start Beter Drugsbeleid uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Start Beter Drugsbeleid persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
  • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
    Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.


Links naar andere websites

Op de website tref je soms links aan naar andere websites. Start Beter Drugsbeleid is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Jouw rechten/inzageverzoek

Je kunt Start Beter Drugsbeleid op ieder moment verzoeken om jouw gegevens in te zien, te beperken, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan info@startbeterdrugsbeleid.nl

Je ondertekening van de petitie kan niet worden gewijzigd.

Om jouw verzoek in behandeling te nemen moet Start Beter Drugsbeleid jouw identiteit kunnen vaststellen. Als het mogelijk is, wordt jouw identiteit vastgesteld door een combinatie van bijvoorbeeld IP-adres en e-mailadres of een andere combinatie van gegevens. Bij meer ingrijpende verzoeken zullen we je vragen dit doen door additioneel een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we je uitdrukkelijk jouw pasfoto onherkenbaar en jouw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Je kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe je dit kunt doen. Na het vaststellen van jouw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.